top of page

Valpreventie in Laarbeek

veilig bewegen in en om het huis

De meeste Nederlanders willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gewoon de dagelijkse dingen blijven doen, zoals de boodschappen of een bezoekje aan familie of vrienden. Eigen regie en zelfredzaamheid staan daarbij voorop.

Het PSL is de partner die valpreventie zorgbreed kan opzetten en uitvoeren in alle kernen van Laarbeek.

PSL Valpreventie.jpg

Over valpreventie

Valpreventie is een programma voor mensen van 65 jaar of ouder met een risico op vallen of die angst hebben hiervoor. Het programma moet ervoor zorgen dat ouderen hun angst om (opnieuw) te vallen overwinnen. Een val veroorzaakt namelijk veel leed en leidt vaak tot een achteruitgang van de kwaliteit van leven van een oudere. En niet alleen lichamelijk. De angst om te vallen zorgt er ook voor dat ze bepaalde situaties of activiteiten mijden. Het komt vaak voor dat mensen daardoor hun huis niet meer uitkomen en sociale contacten gaan missen, eenzaamheid ligt dan op de loer.

Waarom valpreventie?

Als je ouder wordt, sta je minder stevig op je benen. Of je staat moeilijker op uit een stoel. Of je voelt je soms even duizelig. Met andere woorden, je kunt dan sneller vallen. Vooral mensen van 65 jaar of ouder ondervinden veel last van een val. Jaarlijks vallen bijna 80.000 ouderen met ernstig letsel als gevolg. PSL hecht daarom veel belang aan het voorkomen van een val.

Elkaar helpen

Naar voorbeeld van gemeenten om ons heen werken wij met het PSL ketenbreed samen met  fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeut, diëtist en podotherapeut. Daarnaast hebben we de samenwerking opgezocht met wijk- en thuiszorg en zorgaanbieders buiten het PSL zoals apotheken. Ook ouderenorganisaties zijn hierbij benaderd.

Wij bieden valpreventie en voorlichting op alle niveaus aan:

  • Screening aan en voorlichting over valpreventie tijdens Vitaliteitsdagen

  • Uitgebreide screening

  • Cursussen valpreventie Vallen Verleden Tijd, In balans en Otago. 

Deelnemers helpen elkaar om oefeningen te doen. Hierdoor krijgen ze sterkere beenspieren een beter evenwicht. 
De ervaringen van de deelnemers zijn uiterst positief. Met name de angst om te vallen wordt bij deze cursus weggehaald. Ook wordt geleerd hoe je weer moet opstaan na een val. Het valrisico wordt hiermee beperkt.

Onze partners

logo_veiligheidnl+payoff_rgb_edited.png
PPN afbeelding logo met aangesloten organisaties.png
KNGF logo.png
bottom of page