Home » Impregneer grondering HF

Impregneer grondering HF

€ 17,82

Grondering met hydrofoberende werking.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidkleurloos, vloeistof
Dichtheid (20°C)ca. 0,8 gr/cm³
Vlampuntca. 22°C
Substraatalcohol - watervrij (niet met water te mengen)

 

In uitgereageerde toestand

 

In uitgereageerde toestand

Alkalibestendigtot pH 14 gegeven
UV-stabielzeer goed
Weerbestendigheidzeer goed

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 153,7 KB 277 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 194,2 KB 214 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Minerale ondergronden, onder Color LA, Color PA en andere kunstharsgebonden verfsystemen

 

 

Eigenschappen

 • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
 • UV-stabiel
 • Alkaliresistent
 • Oplosmiddelhoudend
 • Goed indringvermogen

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  Draagkrachtig, droog, schoon en scheurvrij.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

 • Voor gebruik goed schudden.

  Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

  Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Drogen

  Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.

  Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Gereedschap / Reiniging

 

 • Kwast, roller, blokkwast, geschikte spuitapparatuur

 • Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Ca. 200 - 400 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • De actuele technische voorschriften in acht nemen.

  Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.