Home » Primer Hydro F

Primer Hydro F

€ 16,65

Watergedragen grondering met verstevigende werking.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidblauwige opaak vloeistof
Dichtheidca. 1,02 gr/cm³
pH-waarde> 8
Sd-waarde< 0,10 m (aangebrachte laag 0,2 ltr/m²)
Droogtijd1 tot 6 uur afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, ondergrond en omgevingscondities

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 148,4 KB 220 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 122,3 KB 232 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Wanden en vloeren
 • Versteviging en grondering van minerale ondergronden op basis van gips of cement
 • Grondering voor niveleer- en egaliseermassa's
 • Stuivende, zandende dekvloer oppervlakken onder afwerklagen

 

 

Eigenschappen

 • Oppervlakteverstevigend
 • Nivelleert verschil in zuiging
 • Snel drogend

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

 

Verwerking

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

 • Voor gebruik goed schudden.

  Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

  De behandeling eventueel nat in nat herhalen.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • De volgende lagen pas na volledige droging.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Kwast, blokkwast, vachtroller, geschikt spuitapparatuur

 • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Ca. 100 - 400 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • De actuele technische voorschriften in acht nemen.

  Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.