Home » Primer Hydro HF

Primer Hydro HF

€ 49,55

Watergedragen diepgrondering met verstevigende en hydrofoberende werking.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidmelkachtige, witte vloeistof
Dichtheid (20°C)ca. 1,0 gr/cm³
Vlampuntniet brandbaar - te verdunnen met water

 

In uitgereageerde toestand

 

In uitgereageerde toestand

Alkalibestendigtot pH 14 gegeven
Verstevigende werkingzeer goed
Filmlaaghelder drogend
Waterafstotende werkingzeer goed
Indringvermogenzeer goed

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 151,8 KB 213 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 111,2 KB 215 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Grondering voor zandende, minerale ondergronden zoals stucmortels P II en P III
 • Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunstharsgebonden verfsystemen
 • Grondering voor Color 2WS en Color LF binnen

 

 

Eigenschappen

 • Verstevigend
 • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
 • Reukarm
 • Milieuvriendelijk
 • Waterig

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  Droog, schoon en scheurvrij.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Voor gebruik goed schudden.

  Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.

  Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 •  
 • Kwast, witkwast, blokkwast

 • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 

Verbruik/Toepassingvoorbeelden

Verbruik
totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
Ca. 0,1 - 0,2 l/m² afhankelijk van de ondergrond

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.