Home » Primer HF

Primer HF

€ 62,40

Diepgrondering met een hydrofoberende en verstevigende werking.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidkleurloze vloeistof
Dichtheid (20°C)0,88 gr/cm³
Vlampunt> 42
Substraataromaathoudende koolwaterstof

 

In uitgereageerde toestand

 

In uitgereageerde toestand

Alkalibestendigtot pH 13 gegeven

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 167,4 KB 217 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 227,0 KB 220 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Grondering voor zandende, minerale ondergronden en verweerde vezelcementplaten
 • Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunstharsgebonden verfsystemen

 

 

Eigenschappen

 • Verstevigend
 • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
 • Alkaliresistent
 • Goed indringvermogen
 • Oplosmiddelhoudend

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  Droog, schoon en scheurvrij.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

 • Voor gebruik goed schudden.

  Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.

  Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Geen gereedschap met kunststof borstel of haren gebruiken.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 •  
 • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller

 • Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 

Verbruik/Toepassingvoorbeelden

Verbruik

 

 • Ca. 0,1 - 0,2 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • De actuele technische voorschriften in acht nemen.

  Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.