Home » Algenverwijderaar

Algenverwijderaar

€ 63,23

Bestrijding van groene aanslag.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 51,0 KB 259 downloads

Productgegevens

Toepassingsgebied

  • Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.
  • Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van:
   • Bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echte met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.
   • Bacteriën en en gisten alsmede trichophyton interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
   • Bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van het gestelde onder "Doseringen en toedieningswijze".