Home » Silicaatgrondering D

Silicaatgrondering D

€ 30,45

Minerale gronderig met een hydrofoberende en verstevigende werking.

WhatsApp al uw vragen


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidkleurloze vloeistof
Dichtheid (20°C)1,1 kg/ltr
pH-waardeca. 12
Substraatwater
Viscositeit13 sec in een DIN 4 beker

 

In uitgereageerde toestand

 

In uitgereageerde toestand

Alkalibestendigvertstrekt
UV-stabielzeer goed
Wateropnamecoëfficiënt (DIN 52617)< 0,1 kg/(m²*h0,5)
Dampdoorlatendheid> 90%

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 156,0 KB 230 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 150,7 KB 238 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
 • Krijtende, minerale coating

 

 

Eigenschappen

 • Verstevigend
 • Alkalibestendig
 • Dampdoorlatend
 • Waterafstotend

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  De ondergrond moet zuigend, schoon, stof vrij en droog zijn.

  Bevat geen bouwschadelijke zouten.

 • Voorbereidingen

  Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

  Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • Het materiaal drukloos door middel van vloeien van onder naar boven, tweemaal nat-in-nat aanbrengen.

  Oppervlakken die niet met een spuit kunnen worden behandeld, steeds met een goed doordrenkte kwast of roller bewerken.

  Overtollig materiaal direct verwijderen.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

 

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Lagedruk spuitapparatuur, vachtroller, blokkwast

 • Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Afhankelijk van de porositeit, in één laag: ca. 0,2 - 0,3 ltr/m²

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.