Home » rotec Glaspoedermeel

rotec Glaspoedermeel

€ 22,50

Zacht Rotec straalgranulaat, niet gevaarlijk voor silicose, niet schadelijk voor het milieu. 25 KG.

WhatsApp al uw vragen


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Schudmaatca. 1,05 - 1,4 gr/cm³

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 95,6 KB 210 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 108,6 KB 200 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

  • Reserveonderdeel voor de rotec sofstraaltechniek 

   

   

  Eigenschappen

   • Verschillende korrelgroottes
   • Ontziet de te reinigen ondergrond, minder straalmiddel en water
   • Optimale prestatie bij minimale aantasting van de ondergrond
   • Geen risico op silicosevorming door het straalmiddel
   • Toe te passen conform de vereisten van de BGR 500 hoofdstuk 2.24
   • Milieuvriendelijk straalmiddel in navolging van ISO 11126-4 N/CS/G

    

   Verwerking

   Werkvoorbereiding

    

   • Voorbereidingen

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    

   Verwerking

    

   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +40°C.

   • Verwerking met het rotec sofstraalapparaat.

    

   Verwerkingsinstructies

    

   • De korrelgrootte van het straalmiddel is afhankelijk van de ondergrond van de te verwijderen substantie.

    Hoe zwakker de ondergrond, des te fijner de korrelgrootte van het straalmiddel.

    Aanvullende technische informatie in acht nemen.

    

   Gereedschap / Reiniging

    

   • rotec softstraalapparaat

    

   Opslag / Houdbaarheid

    

    
   • In ongeopende, originele verpakking droog opgeslagen min. 36 maand.

    

   Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

   Verbruik

    

   • 40 - 100 kg/uur

    

   Aanwijzingen

   Algemene instructies

    

   • De gegevens van de fabrikant van het straalapparaat in acht nemen.

    Altijd een voldoende groot, representatief proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    

   Verwijderingsinstructie

    

   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

    Eventueel vervuild materiaal na verwerking conform de plaatselijk geldende voorschriften verwijderen.

    

   Veiligheid / Regelgeving

    

   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.