Home » Hydro AG

Hydro AG

€ 112,90

Watergedragen, semi-permanente antigrafitti-impregnering op basis van alkylalkoxysilaan/was.

WhatsApp al uw vragen

Mogelijke systeemproducten


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidmelkachtig troebel, vloeibaar
Dichtheid (20°C)1,00 gr/cm³
pH-waardeca. 8,5 neutraal
Uitlooptijd sec in DIN 4 bekerca. 11
Werkzame stofsilaan/siloxaan/was
Werkzame stofgehalteca. 10
Substraatwater

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 181,8 KB 249 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 189,1 KB 201 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Minerale bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen, beton en kalkzandsteen

 

 

Eigenschappen

 • Waterafstotend
 • Reduceert adhesie
 • Dampdoorlatend
 • Vereenvoudigt graffitiverwijdering met hoge druk stoomcleaner
 • Oplosmiddelvrij
 • UV-bestendig
 • Alkalibestendig
 • Staat op de BASt-lijst

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

 • Voorbereidingen

  Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen.

  De noodzakelijke reinigingsmaatregelen uitvoeren waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd bijv. door te sproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de rotec nevelstraaltechniek of door gebruik te maken van Remmers reinigingsproducten bijv. Vuiloplosser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

 • Het impegneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.
  Afgemeten horizontaal van boven naar beneden vloeien en direct met een blokkwast nabehandelen.
  De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

  Oppervlakken die niet met een spuit kunnen worden behandeld, steeds met een goed doordrenkte kwast of roller bewerken.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

  Voor het nabehandelen van waterafstotende ondergronden moet Hydro AG voordat het wordt aangebracht eenmalig in de ondergrond worden gemasseerd. Speciale additieven heffen de hydrofoberende werking kort op.

  Graffiti kan met een hogedruk stoomcleaner worden verwijderd. De watertemperatuur op de te reinigen ondergrond moet ten minste 80°C bedragen.

  Remmers AGE is een goed alternatief/aanvulling voor het reinigen van met Hydro AG behandelde oppervlakken.

  Na reiniging en droging opnieuw impregneren.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Niet corroderende lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast, lamsvachtroller

 • Het gereedschap moet droog en schoon zijn.

  Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.

  Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

 

 

Verbruik/Toepassingdvoorbeelden

Verbruik

 

 • Klinkers: 0,1 - 0,2 ltr/m² Natuursteen: 0,3 - 0,8 ltr/m² Baksteen: 0,2 - 0,5 ltr/m² Beton: 0,2 - 0,3 ltr/m²

 • Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen.

  Het is absoluut noodzakelijk om op het oppervlak ook de invloed op de uitstraling (door bijv. verandering van kleur) en effectiviteit (beschermende werking: hoe goed is de graffiti te verwijderen) van het product te testen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Het moet gewaarborgd zijn dat water niet achter de gehydrofobeerde zone kan komen.

  Voorwaarde voor een optimale impregnerende werking is opname van het impregneermiddel; dit is afhankelijk van het poriënvolume en vochtgehalte van het bouwmateriaal.

  In geval van bouwschadelijke zouten, een kwantitatieve zoutanalyse uitvoeren.

  Hoge zoutconcentraties kunnen leiden tot grote schade, die door een impregnering niet kan worden voorkomen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.