Home » Funcosil FC

Funcosil FC

€ 33,68

Impregneercrème op silaanbasis in emulsievorm.

WhatsApp al uw vragen

Mogelijke systeemproducten


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidmelkachtig, wit, crèmig
Dichtheid (20°C)ca. 0,84 kg/ltr
Vlampunt> 61
Werkzame stofsilaan/siloxaan
Werkzame stofgehalteca. 40 vol.-%
Substraatgedearomatiseerde koolwaterstof / water

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 226,5 KB 278 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 245,8 KB 233 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Bescherming tegen slagregen voor gevels
 • Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening
 • Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten
 • Bescherming tegen slagregen bij curatieve spouw- en binnenisolatie

 

 

Eigenschappen

  • Zeer waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Verbetert de vorst-/dooizoutbestendigheid
  • Uitstekend indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Uitstekende langdurige werking
  • Eenvoudig, nauwkeurig en zonder materiaalverlies aan te brengen
  • Snel regenvast, ca. 60 minuten na het aanbrengen

   

  Verwerking

  Werkvoorbereiding

   

  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

  • Voorbereidingen

   Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen.

   De noodzakelijke reinigingsmaatregelen uitvoeren waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd bijv. door te sproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de rotec nevelstraaltechniek of door gebruik te maken van Remmers reinigingsproducten bijv. Vuiloplosser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

   

  Verwerking

   

   
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

  • Het impregneermiddel met geschikt gereedschap kruislings aanbrengen of airless spuiten.

  • Verwerkingsinstructies

  Verwerkingsinstructies

   

  • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

   Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

   Overtollig impregneermiddel binnen 1 uur met Verdunning V 101 verwijderen.

   

  Gereedschap / Reiniging

   

  • Langharige vachtroller, kwast Airless nozzle: 40° spuithoek, boring 0,021, max. 60 bar spuitdruk

  • Het gereedschap moet droog en schoon zijn.

   Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met water reinigen.

   

  Opslag / Houdbaarheid

   

   
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

   Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

   

   

  Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

  Verbruik

   

  • Afhankelijk van de porositeit, in één bewerking circa 0,15-0,20 ltr/m².

  • Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen.

   

  Aanwijzingen

  Algemene instructies

   

  • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Het moet gewaarborgd zijn dat water niet achter de gehydrofobeerde zone kan komen.

   In geval van bouwschadelijke zouten, een kwantitatieve zoutanalyse uitvoeren.

   Hoge zoutconcentraties kunnen leiden tot grote schade, die door een impregnering niet kan worden voorkomen.

   Voorwaarde voor een optimale impregnerende werking is opname van het impregneermiddel; dit is afhankelijk van het poriënvolume en vochtgehalte van het bouwmateriaal.

   Testen van de werkzaamheid:
   de wateropname van minerale bouwmaterialen met de Funcosil Testplaat respectievelijk het Funcosil Testbuisje van prof. Karsten worden verkregen (Funcosil Testkoffer, art.nr. 4954).
   De werkzaamheid op z'n vroegst 6 weken na verwerking testen.

   Ondergronden met een zeer geringe zuiging en sterk gestructureerde ondergronden moeten met een vloeibare impregnering worden behandeld.

   Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.

   Altijd een proefvlak opzetten!

   

  Verwijderingsinstructie

   

  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

   

  Veiligheid / Regelgeving

   

  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.