Home » AGE

AGE

€ 22,95

Afbijt & graffitiverwijderaar.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidgelig
Dichtheid (20°C)1,04 kg/ltr
pH-waarde (20°)ca. 8,5
Viscositeitca. 7000 mPas

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 171,9 KB 246 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 143,2 KB 221 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 • Het verwijderen van dispersie- en pure acrylaatverven, kunsthars-, nitro- en spirituslak, matteringen, politoeren alsmede graffiti
 • Houtoppervlakken, metaal en minerale ondergronden

 

 

Eigenschappen

  • Pasteus
  • Hoge effectiviteit
  • Lange open verwerkingstijd
  • N-methylpyrrolidon-, CKW- en alkalivrij
  • Biologisch afbreekbaar

   

  Verwerking

  Werkvoorbereiding

   

  • Voorbereidingen

   Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

   

  Verwerking

   

   
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

  • Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

   De inwerktijd is afhankelijk van de ondergrond, af te bijten materiaal, laagdikte en het klimaat van de omgeving.

   Na voldoende inwerktijd de oude laag met geschikt gereedschap mechanisch verwijderen.

   De behandeling eventueel herhalen.

   Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.

   

  Verwerkingsinstructies

   

  • Eventueel voor voldoende ventilatie zorgen.

   Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

   De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

   Eventueel de reactietijd verlengen door het af te dekken met PE-folie.

   

  Gereedschap / Reiniging

   

  • Kwast, blokkwast (geen kunststof), airless spuitapparatuur

  • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

   

  Opslag / Houdbaarheid

   

   
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

   

   

  Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

  Verbruik

   

  • Ca. 0,3 – 0,5 ltr/m² per laag

  • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

   

  Aanwijzingen

  Algemene instructies

   

  • Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Altijd een proefvlak opzetten!

   

  Verwijderingsinstructie

   

  • Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging".

   Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

   

  Veiligheid / Regelgeving

   

  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.