Home » Groene aanslagverwijderaar

Groene aanslagverwijderaar

€ 12,95

Speciale reiniger voor het verwijderen van algen op terrassen, tegels, klinkers en metselwerk.

Verkrijgbaak per pallet ( 6x1 Liter of 4x2,5 Liter)

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In uitgereageerde toestand

 

In uitgereageerde toestand

Hoedanigheidvloeistof
pH-waarde (20°)7,6

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 147,1 KB 246 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 142,6 KB 226 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Ondergronden van beton, natuursteen, kalkzandsteen, keramiek, glas, hout, kunststof en WPC

 

Eigenschappen

 
 • Verwijdert zelfstandig en zeer diep organische vervuilingen
 • Nawassen niet noodzakelijk, 24 uur inwerktijd
 • Toepassing puur of verdund met water
 • Duurzame werking bij onverdunde toepassing
 • Zonder actief chloor
 • Tast de ondergrond niet aan

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Voorbereidingen

  Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • Het materiaal op de droge ondergrond gelijkmatig aanbrengen en laten inwerken.

  Inwerktijd 24 uur, tegen regen beschermen, niet met water naspoelen.

  Na voldoende inwerktijd het oppervlak schoonmaken.

  De behandeling eventueel herhalen.

 

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Altijd een proefvlak opzetten!

  Aangrenzende begroeiing en planten alsmede bouwdelen tegen direct contact beschermen door middel van dekkleden of folie.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Gieter, gloriaspuit

 • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

 

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Ca. 10 ml/m² (mengverhouding 1 : 10)

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen.

  Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.