Home » Clean FP

Clean FP

€ 17,95

Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling.

Reiniging en impreneer film.mp4

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidgelig
pH-waarde (20°)ca. 5,0
Viscositeitca. 1800 mPas
Substraatwater

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 221,3 KB 239 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 205,2 KB 225 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Minerale bouwmaterialen met uitzondering van kalkzandsteen en geglazuurde stenen
 • Verwijdert hardnekkige stadsvervuiling (roet, stof, industrievuil enz.)

 

 

Eigenschappen

 
 • Hoge reinigingskracht
 • Pasteuze vorm
 • Standvast op verticale ondergronden
 • Rationele verwerking

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Voorbereidingen

  Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

  Het materiaal met een borstel of schrobber nogmaals doorwerken.

  Inwerktijd 2 - 5 minuten.

  Het materiaal niet laten indrogen.

  Met veel water onder hoge druk van beneden naar boven intensief naspoelen.

  Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.

  De behandeling eventueel herhalen.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Niet voornatten!

  Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 
 • Borstel, schrobber, blokkwast, witkwast, vachtroller, hogedruk reiniger

 • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

 

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeeld

Verbruik

 

 • Min. 0,1 kg/m² afhankelijk van de vervuiling

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Reinigingsrestanten kunnen tot onomkeerbare verkleuringen leiden.

  Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging".

  Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.