Home » Vuiloplosser

Vuiloplosser

€ 63,95

Tensideoplossing voor het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vet.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidheldere oplossing
Dichtheid (20°C)1,00 kg/ltr
pH-waarde (20°)ca. 11,5
Tensidegehalteca. 10%

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 162,0 KB 216 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 139,9 KB 205 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vetafzettingen
 • Minerale oppervlakken
 • Vloeren en wanden

 

 

Eigenschappen

 
 • Hoge wasactiviteit
 • Zeer effectief concentraat
 • Schuimarm
 • Handmatig en machinaal te verwerken
 • Biologisch afbreekbaar

 

verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Voorbereidingen

  Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

  De te reinigen ondergrond met water vooraf vochtig maken.

  Afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling verdunnen met water in een mengverhouding van 1 : 5 tot 1 : 20.

  Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • De oplossing, afgestemd op de verontreiniging, met geschikt gereedschap aanbrengen.

  Het materiaal met borstel of schrobber inwerken.

  Bij de verwerking met een hoge druk stoomcleaner ca. 0,5% van het product in de bypass tank doseren.

  Intensief naspoelen.

  Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.

  De behandeling eventueel herhalen.

 

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Borstel, schrobber, hogedruk reiniger

 • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Ca. 0,01 – 0,05 ltr/m² afhankelijk van de vervuiling

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Reinigingsrestanten kunnen de daar opvolgende impregnering beïnvloeden.

  Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.