Home » Clean WR

Clean WR

€ 51,65

Mild zure reiniger.

WhatsApp al uw vragen

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidkleurloos
Dichtheid (20°C)ca. 1,04 gr/ml
pH-waarde (20°)ca. 1,0

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 163,1 KB 240 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 113,0 KB 206 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Minerale ondergronden
 • Tegels en plavuizen in doucheruimtes en zwembaden

 

 

Eigenschappen

 
 • Tensidevrij
 • Gebruiksklaar
 • pH-waarde ca. 2,0

 

verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Voorbereidingen

  Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

  De te reinigen ondergrond met water voornatten.

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

  Het materiaal met borstel of schrobber inwerken.

  Na voldoende inwerktijd met water naspoelen.

  Grote oppervlakken met een hoge druk stoomcleaner bewerken.

  De behandeling eventueel herhalen.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  Reinigingsrestanten kunnen leiden tot kalkuitbloeiingen.

  Donkere voegen kunnen door de reiniging lichter worden.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Borstel, schrobber, hogedruk reiniger, straalapparatuur

 • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Ca. 0,3 - 0,5 ltr/m² afhankelijk van de vervuiling

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzing

Algemene instructies

 

 • Het materiaal lost alleen kalkhoudende vervuilingen, geen andere verontreinigingen.

  Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking afvoeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.