Home » Gevelcreme 25

Gevelcreme 25

€ 107,44

Gevelcreme 25 is een professionele impregneercreme met 25% werkzame-stof. De hoeveelheid werkzame-stof bepaalt de kwaliteit van het impregneermiddel.

WhatsApp al uw vragen


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidmelkachtig, wit, crèmig
Dichtheidca. 0,83 kg/ltr
Dichtheid (20°C)ca. 0,83 kg/ltr
Vlampunt> 69
Werkzame stofsilaan/siloxaan
Werkzame stofgehalteca. 25 vol.%
Substraatgedearomatiseerde koolwaterstof / water

 

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Impregnering voor minerale ondergronden
 • Bescherming tegen slagregen voor gevels
 • Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening
 • Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten
 • Bescherming tegen slagregen bij curatieve spouw- en binnenisolatie
 • Niet geschikt voor oplosmiddelgevoelige materialen zoals polystyrol of bitumen

 

 

Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Verbetert de vorst-/dooizoutbestendigheid
  • UV-bestendig
  • Eenvoudig, nauwkeurig en zonder materiaalverlies aan te brengen

   

  Technisch Merkblad
  PDF – 203,0 KB 498 downloads
  Veiligheidsinformatieblad
  PDF – 134,8 KB 228 downloads

  Verwerking

  Werkvoorbereiding

   

  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

  • Voorbereidingen

   Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen.

   De ondergrond moet ontdaan zijn van biologische aangroei zoals mos en algen.

   De noodzakelijke reinigingsmaatregelen uitvoeren waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd bijv. door te sproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de rotec nevelstraaltechniek of door gebruik te maken van Remmers reinigingsproducten bijv. Vuiloplosser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

   

  Verwerking

   

   
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

  • Materiaal onverdund met roller aanbrengen.

   

  Verwerkingsinstructies

   

  • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

   Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

   

  Gereedschap / Reiniging

   

  • Langharige lamsvachtroller, kwast, airless spuitapparatuur

  • Het gereedschap moet droog en schoon zijn.

   Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met water reinigen.

   

  Opslag / Houdbaarheid

   

   
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

   

  Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

  Verbruik

   

  • Afhankelijk van de porositeit ca. 150 - 200 ml/m² Het verbruik op een voldoende groot proefvlak (1-2 m²) vaststellen.

   

  Aanwijzing

  Algemene instructies

   

  • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Het moet gewaarborgd zijn dat water niet achter de gehydrofobeerde zone kan komen.

   In geval van bouwschadelijke zouten, een kwantitatieve zoutanalyse uitvoeren.

   Hoge zoutconcentraties kunnen leiden tot grote schade, die door een impregnering niet kan worden voorkomen.

   Voorwaarde voor een optimale impregnerende werking is opname van het impregneermiddel; dit is afhankelijk van het poriënvolume en vochtgehalte van het bouwmateriaal.

   Testen van de werkzaamheid:
   de wateropname van minerale bouwmaterialen met de Funcosil Testplaat respectievelijk het Funcosil Testbuisje van prof. Karsten worden verkregen (Funcosil Testkoffer, art.nr. 4954).
   De werkzaamheid op z'n vroegst 6 weken na verwerking testen.

   Ondergronden met een zeer geringe zuiging en sterk gestructureerde ondergronden moeten met een vloeibare impregnering worden behandeld.

   Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.

   

  Verwijderingsinstructie

   

  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

   

  Veiligheid / Regelgeving

   

  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.