Home » Funcocil WS

Funcocil WS

€ 49,17

Watergedragen, hydrofoberende impregnering op basis van silaan/siloxaan

WhatsApp al uw vragen

Mogelijke systeemproducten


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidmelkachtig, vloeibaar
Dichtheid (20°C)1
pH-waardeca. 7,0 neutraal
Werkzame stofsilaan/siloxaan
Werkzame stofgehalteca. 10
Substraatwater

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 156,8 KB 212 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 122,8 KB 214 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Bescherming tegen slagregen voor gevels
 • Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening
 • Voor het opfrissen van oude, langdurig beweerde hydrofoberingen
 • Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals kalkzandsteen, natuursteen, baksteenmetselwerk, minerale stuclagen en gasbeton
 • Curatieve impregnering van minerale verven
 • Bij aangrenzende of oplosmiddelgevoelige bestanddelen zoals polystyrol (isolatieplaten bij gevelisolatie) of bitumen

 

 

Eigenschappen

 
 • Waterafstotend
 • Dampdoorlatend
 • Oplosmiddelvrij
 • UV-bestendig
 • Alkalibestendig
 • Uitstekende langdurige werking

 

Verwerking

 

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

 • Voorbereidingen

  Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen.

  De noodzakelijke reinigingsmaatregelen uitvoeren waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd bijv. door te sproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de rotec nevelstraaltechniek of door gebruik te maken van Remmers reinigingsproducten bijv. Vuiloplosser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

 • Het impegneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.
  Afgemeten horizontaal van boven naar beneden vloeien en direct met een blokkwast nabehandelen.
  De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

  Oppervlakken die niet met een spuit kunnen worden behandeld, steeds met een goed doordrenkte kwast of roller bewerken.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

  Overtollig impregneermiddel binnen 1 uur met Verdunning V 101 verwijderen.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Niet corroderende lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast, vachtroller

 • Het gereedschap moet droog en schoon zijn.

  Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

 

Verbruik
ca. 500 ml - 1500 ml / m² per laag
Kalkzandsteen glad: min. 0,5 ltr/m² Kalkzandsteen gebroken: min. 0,7 ltr/m² Baksteenmetselwerk: min. 0,8 ltr/m² Baksteen zeer poreus: min. 1,5 ltr/m² Gasbeton: min. 1,0 ltr/m² Natuursteen fijn poreus: min. 0,8 ltr/m² Natuursteen zeer poreus: min. 1,5 ltr/m²

Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen.

Aanwijzing

 

Algemene instructies

 

 • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Het moet gewaarborgd zijn dat water niet achter de gehydrofobeerde zone kan komen.

  Voorwaarde is een draagkrachtige ondergrond, die bestand is tegen een hoge druk stoomcleaner (minimaal 80°C op het oppervlak).

  In geval van bouwschadelijke zouten, een kwantitatieve zoutanalyse uitvoeren.

  Hoge zoutconcentraties kunnen leiden tot grote schade, die door een impregnering niet kan worden voorkomen.

  Testen van de werkzaamheid:
  de wateropname van minerale bouwmaterialen met de Funcosil Testplaat respectievelijk het Funcosil Testbuisje van prof. Karsten worden verkregen (Funcosil Testkoffer, art.nr. 4954).
  De werkzaamheid op z'n vroegst 6 weken na verwerking testen.

  Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.