Home » Kiesol iK

Kiesol iK

€ 852,95

Waterverdunbaar siloxaanconcentraat.

WhatsApp al uw vragen.

Mogelijke systeemproducten


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheid / kleurhelder tot gelig
Basissiloxaan
Dichtheid (20°C)1,0 gr/cm³
Werkzame stofgehalte100%
Viscositeit (25°C)15 mPas

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 196,0 KB 207 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 238,9 KB 209 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
 • Nat-in-nat methode (meerstappen injectie)

 

 

Eigenschappen

 
 • Hydrofoberend
 • Goede indringdiepte
 • Werkzame stofgehalte: 100%
 • Verdunbaar met water (tot 1 : 12)
 • Hoog rendement

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

 • Voorbereidingen

  Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

  Boren boorgaten: op één rij (hart op hart), diameter 12 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, onder een hoek van ca. 45°, boorgatendiepte tot op ca. 5 cm wanddikte.

  Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

  Spouwmetselwerk met Boorgatenvuller voorinjecteren.

  Wachttijd voor de volgende laag 7 dagen.

  Gevulde boorgaten naboren.

  Bij het injecteren onder lage druk het wandoppervlak min. 30 cm boven en onder de boorgatenreeks met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

 

Verwerking

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

  - Lage druk (doorvochtingsgraad < 95%):

  Met geschikt injectiegereedschap en injectienippels injecteren.

  Wanneer er niet met Boorgatenvuller wordt voorgeïnjecteerd, met geschikt injectiegereedschap en injectienippels nainjecteren met Kiesol om te activeren.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  Bij het vermengen altijd Kiesol iK aan het water toevoegen.

  Bij het vermengen altijd een schone, lege emmer of speciekuip gebruiken.

  Na het injecteren de boorgaten vullen met Boorgatenvuller.

  Oppervlakteafdichting nadien ten minste 30 cm onder en boven de boorgatenreeks aanbrengen. Eventueel aangrenzende bouwdelen hierbij meenemen.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Lagedruk spuitapparatuur

 • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 

Opslag / Houdbaarheid

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Concentraat (te verdunnen 1 : 8 tot 1 : 12) Ca. 0,2 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk de porositeit van het metselwerk variëren)

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

  Materiaal aangemaakt met gedestilleerd water is tot 6 maand opslagstabiel.

  Het product reageert met luchtvochtigheid.

  Langer contact met de lucht alsmede met kleine waterhoeveelheden vermijden.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10-15 in acht nemen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.