Home » Kiesol C [basic]

Kiesol C [basic]

€ 52,95

Oplosmiddelvrije crème op basis van silaan als horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

WhatsApp al uw vragen


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheid / kleurmelkachtig, wit
Dichtheid (20°C)ca. 0,89 gr/cm³
Vlampunt> 100°C
Consistentiecrème
Werkzame stofgehalte≥ 80 gew.-%

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 192,1 KB 236 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 140,7 KB 204 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zandsteen en kalkzandsteen
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%

 

 

Eigenschappen

 
 • Hydrofoberend
 • Oplosmiddelvrij
 • Werkzame stofgehalte: 80%
 • Zeer goed indringvermogen
 • Hoog rendement
 • Optimaal voor een drukloze injectie

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

 • Voorbereidingen

  Het aanbrengen van boorgaten:
  in één rij, diameter 12 mm, afstand 12 cm, schuine hoek horizontaal, boorgatendiepte tot ca. 2 cm voor einde wanddikte.

  Wanden, dikte > 0,6 m, eventueel vanaf beide kanten boren.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • Het materiaal afhankelijk van de verpakking met geschikt injectiegereedschap injecteren.

  De boorgaten, alleen de laatste 2 cm niet, vullen met crème.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  Oppervlakteafdichting nadien ten minste 30 cm onder en boven de boorgatenreeks aanbrengen. Eventueel aangrenzende bouwdelen hierbij meenemen.

  De boorgaten dezelfde dag met WP DS Levell (art.nr. 0426) dichtzetten.

  Voor de navolgende oppervlakteafdichting wordt geadviseerd ter plaatse van de boorgatenreeks een extra laag met WP DS Levell (art.nr. 0426) aan te brengen.

  In de zone waar reactie van het materiaal plaatsvindt, kunnen er tijdelijk verkleuringen aan het oppervlak ontstaan, met name bij metselwerk.

  Het verdient de aanbeveling een proefvlak op te zetten.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Afdichtingspistool, injectielans voor 550 ml, injectieslang voor 550 ml, injectieset voor 550 ml, Desoi pomp EP-60 voor 10 liter verpakking, lagedruk spuitapparatuur met geschikte injectielans

 • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagent
  - 550 ml zak met schroefdop
  - 10 ltr politainer
  - 5 ltr, 15 ltr emmer ten minste 12 maand houdbaar.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Voor details zie de verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden

 • Bij metselwerk met holle ruimtes rekening houden met een hoger verbruik.

 

Toepassingsvoorbeelden

 

 •  

  Verbruik komt overeen met het te vullen volume van het boorgat inclusief veiligheidstoeslag.
   
  Diameter boorgaten: 12 mm
  Afstand boorgaten:    12 cm, dat betekent per meter 8,3 gaten
   
  Wanddikte:                Boorgatendiepte:               Verbruik* per m:                    
  10 cm                        ca. 8 cm                             ca. 80 ml
  11,5 cm                     ca. 9,5 cm                          ca. 100 ml
  24 cm                        ca. 22 cm                           ca. 230 ml
  36 cm                        ca. 34 cm                           ca. 350 ml
  42 cm                        ca. 40 cm                           ca. 415 ml
  *10% veiligheidstoeslag ingecalculeerd

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

  Niet geschikt in nieuwe voegmortel.

  Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10-15 in acht nemen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.