Home » Kiesol

Kiesol

€ 17,26

Oplosmiddelvrij, verstevigend verkiezelingsconcentraat 1K

WhatsApp al uw vragen


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheid / kleurkleurloos tot geelachtig
Dichtheid (20°C)ca. 1,15 gr/cm³
pH-waardeca. 11
Versteviging≤ 5 N/mm²
Waterafstootbaarheidw < 0,5 kg/(m²*h0.5)
Dampdoorlatendheid> 90%

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 250,2 KB 248 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 206,5 KB 214 downloads

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht drukloos tot doorvochtingsheidgraad 80%
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
 • Grondering tegen negatieve vochtinwerking
 • Oppervlakteverbetering

 

 

Eigenschappen

 
 • Verstevigend
 • Poriënverdichtend
 • Waterafstotend
 • Muurzoutenremmend
 • Verbetert de hechting, slijtvastheid en oppervlaktestevigheid
 • Verhoogt de bestendigheid tegen chemische aantasting

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

   

  Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

  Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

  Grondering tegen negatieve vochtbelasting

  De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

  Oppervlakteverbetering

  De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

 • Voorbereidingen

  Bij het injecteren onder lage druk het wandoppervlak min. 30 cm boven en onder de boorgatenreeks met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

   

  Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

  Boren boorgaten: op één rij (hart op hart), diameter 12 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, onder een hoek van ca. 45°, boorgatendiepte tot op ca. 5 cm wanddikte.

  Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

  Spouwmetselwerk met Boorgatenvuller voorinjecteren.

  Wachttijd voor de volgende laag 7 dagen.

  Gevulde boorgaten naboren.

  Bij injectie onder druk, het oppervlak van het metselwerk ter plaatse van de boorgatenreeks, 50 cm breed met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

 

Verwerking

 

 •  
 •  
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

  - Drukloos (doorvochtigingsgraad < 80%):

  geschikte voorraadtank, bijv. Kiesol doseerkoker (art.nr. 417301) eventueel meerdere malen vullen tot verzadiging.

  - Lage druk (doorvochtingsgraad < 95%):

  Met geschikt injectiegereedschap en injectienippels injecteren.

   

  Grondering tegen negatieve vochtbelasting

  Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

   

  Oppervlakteverbetering

  Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

  De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

   

  Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

  Na het injecteren de boorgaten vullen met Boorgatenvuller.

  Oppervlakteafdichting nadien ten minste 30 cm onder en boven de boorgatenreeks aanbrengen. Eventueel aangrenzende bouwdelen hierbij meenemen.

   

  Grondering tegen negatieve vochtbelasting

  Overtollig materiaal direct verwijderen.

  Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.

   

  Oppervlakteverbetering

  Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

  Niet geschikt als horizontale afdichting voor gasbeton en leem.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 
 • Kwast, gloriaspuit, airless spuitapparatuur, gietbeker, lagedruk injectiegereedschap Verdere informatie in het gereedschapprogramma

 • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Curatieve dwarsdoorsnedeafdichting: ca. 1,5 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk van de porositeit van het metselwerk aanzienlijk variëren) Grondering: ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1 : 1 met water verdunnen) Oppervlakteverbetering: ca. 0,2 - 0,4 kg/m²

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10-15 in acht nemen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.