Home » Kiesol C+

Kiesol C+

€ 618,95

Silaancrème voor horizontale afdichting tegen optrekkend vocht.

WhatsApp al uw vragen

 


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheid / kleurmelkachtig, wit
Dichtheid (20°C)ca. 0,95 gr/cm³
Vlampunt> 100°C
Consistentiecrème

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 246,4 KB 230 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 128,8 KB 203 downloads

Productgegevens

Toepassingsgebied

 • Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zandsteen en kalkzandsteen
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk drukloos tot een doorvochtigheidsgraad van 95%

 

Eigenschappen

 • Omgekeerde formulering voor een snellere werking
 • Zeer goed indringvermogen
 • Hydrofoberend
 • Hoog rendement

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

 • Voorbereidingen

  Het aanbrengen van boorgaten:
  in één rij, diameter 12 mm, afstand 12 cm, schuine hoek horizontaal, boorgatendiepte tot ca. 2 cm voor einde wanddikte.

  Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

 

Verwerking

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

 • Het materiaal afhankelijk van de verpakking met geschikt injectiegereedschap injecteren.

  De laatste 2 cm bij het boorgat niet met crème vullen.

 

Verwerkingsinstructies

 

 • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  De boorgaten dezelfde dag met WP DS Levell (art.nr. 0426) dichtzetten.

  In de zone waar reactie van het materiaal plaatsvindt, kunnen er tijdelijk verkleuringen aan het oppervlak ontstaan, met name bij metselwerk.

  Voor de navolgende oppervlakteafdichting wordt geadviseerd ter plaatse van de boorgatenreeks een extra laag met WP DS Levell (art.nr. 0426) aan te brengen.

  Oppervlakteafdichting nadien ten minste 30 cm onder en boven de boorgatenreeks aanbrengen. Eventueel aangrenzende bouwdelen hierbij meenemen.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 
 • Desoi pomp EP 60 of Desoi pomp 70 voor 10 ltr politainer, lage druk spuitapparaat met geschikte injectielans

 • Gereedschap en vervuiling als het materiaal nog vers is met Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat (art.nr. 3868) of Verdunning V 101 (art.nr. 0978) reinigen.

  Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.

  Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

 

Verbruik en Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Voor details zie de verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden.

 • Bij metselwerk met holle ruimtes rekening houden met een hoger verbruik.

 

Toepassingsvoorbeelden

 

 
Verbruik komt overeen met het te vullen volume van het boorgat inclusief veiligheidstoeslag.
 
Diameter boorgaten: 12 mm
Boorgatenafstand:     12 cm, dat betekent per meter 8,3 gaten
 

Wanddikte:     Boorgatendiepte:        Verbruik* per m:                    
10 cm              ca. 8 cm                      ca. 80 ml
11,5 cm           ca. 9,5 cm                   ca. 100 ml
24 cm              ca. 22 cm                    ca. 230 ml
36 cm              ca. 34 cm                    ca. 350 ml
42 cm              ca. 40 cm                    ca. 415 ml

*10% veiligheidstoeslag ingecalculeerd

 

Algemene instructies

Algemene instructies

 

 • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

  Niet geschikt in nieuwe voegmortel.

  Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

  Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10-15 in acht nemen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.