Home » BFA / Bactericide, Fungicide en Algicide 5Liter

BFA / Bactericide, Fungicide en Algicide 5Liter

€ 89,10

Bactericide, fungicide en algicide werkend combinatieproduct voor het het reinigen en gronderen van bouwmaterialen met groene aanslag of risico op aangroei. 5Liter

WhatsApp al uw vragen

Mogelijke systeemproducten


Gevaarsaanduidingen

 • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 141,2 KB 250 downloads

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

HoedanigheidKleurloos tot licht gele waterige vloeistof
Dichtheid (20°C)1,0 kg/l
pH-waarde (20°)7,5

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Productgegevens

 

Toepassingsgebied

 
 • Als preventieve bescherming (impregnering) tegen nieuwe groene aanslag onder verflagen of hydrofoberende impregnering door depotwerking
 • Het verwijderen van biologische vervuilingen op natuursteen, kalkzandsteen, stucwerk, baksteen, klinkers, beton, wasbeton, houtvezelcement, warmte-isolatiesystemen alsmede sanering van verfondergronden

 

 

Eigenschappen

 
 • Uitstekende langdurige werking
 • Zonder hydrofoberende werking
 • Bevat geen zware metalen

 

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Voorbereidingen

  Remove coarse contamination mechanically or using a high-pressure cleaner.

 

 • Werkvoorbereiding
 • Verwerking
   
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens +5 ° tot maximum +30 °

  • VA1_R_51

   Apply the product multiple times using a suitable tool.

   VA1_R_50

   De behandeling eventueel herhalen.

    

   VA1_R_52

   Apply the product multiple times using a suitable tool.

   Do not rinse treated surfaces.

   Treated surfaces can be further worked once they are sufficiently dry.

Verwerkingsinstructies

 

 • Voor verwerking de verdraagzaamheid met ondergrond op een onopvallende plaats testen.

  Inwerktijd en verbruik door het opzetten van een proefvlak bepalen.

  Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Schrobber, borstel, verfrol en lagedrukapparatuur

 • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Minstens 0,2 l/m² afhankelijk de verontreiniging

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  Altijd een proefvlak opzetten!

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging".

  Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

  Afvalcode 20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.