Home » Kiesol MB 5Liter

Kiesol MB 5Liter

€ 75,95

Speciale grondering voor kritische ondergronden

WhatsApp al uw vragen

Mogelijke systeemproducten


Productspecificaties

In aangeleverde toestand

 

Hoedanigheidmelkachtig
Dichtheid (20°C)1,01 gr/cm³
pH-waarde11

 

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Technisch Merkblad
PDF – 184,7 KB 247 downloads
Veiligheidsinformatieblad
PDF – 235,5 KB 225 downloads

 

Productgegevens

Toepassingsgebied

 • Systeemonderdeel van bouwafdichting
 • Zuigende minerale ondergronden

Eigenschappen

 • Verbetert de hechting
 • Waterafstotend
 • Verstevigend

Verwerking

Werkvoorbereiding

 

 • Eisen aan de ondergrond

  De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij.

 

Verwerking

 

 
 • Verwerkingsvoorwaarden

  Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

 • Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

  Plasvorming vermijden.

 

Gereedschap / Reiniging

 

 • Kwast, penseel, blokkwast, vachtroller, spuitapparatuur

 • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 

Opslag / Houdbaarheid

 

 
 • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 

Verbruik/Toepassingsvoorbeelden

Verbruik

 

 • Ca. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

 • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 

Aanwijzingen

Algemene instructies

 

 • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

 

Verwijderingsinstructie

 

 • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 

Veiligheid / Regelgeving

 

 • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.